Yapay Zeka Girişimcilerine
900.000 TL Hibe

HEMEN BAŞVUR

Yürütücüler

AI JET BİGG Hakkında

Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, TÜBİTAK’ın bireysel girişimcilere teknogirişim sermayesi desteği verdiği bir destek programıdır.

Bu program ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanır.

JET Hızlandırma Programları HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezince her dönem farklı temalarda yürütülen girişimci hızlandırma programlarıdır. AI JET BİGG ise TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak HAVELSAN tarafından yapay zeka girişimcilerini desteklemeye yönelik olarak yürütülen programdır.

AI JET BİGG Programına başvuran girişimcilerin iş fikirleri değerlendirilir, seçilen girişimcilere eğitim ve mentorluklerle iş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması, iş planı hazırlanması ve prototip geliştirilmesi faaliyetleri desteklenir.

AI JET BİGG ile Bireysel Genç Girişim programı çerçevesinde TUSAŞ ve SSTEK iş birliklerinin katkısıyla girişimleri, başta savunma sanayii ve bilişim sektörlerinde tutundurmayı hedefliyoruz.

Sunulan İmkanlar


Savunma Sanayii Ekosistemi

Türkiye Savunma Sanayiinin öncü kuruluşları HAVELSAN ve TUSAŞ desteği ile girişimcilerin potansiyel müşterilerine ulaşması, müşteri iç görüsü kazanması ve ekosisteme kazandırılması

Eğitim ve Mentorluk

AI JET BİGG girişimcilerine hem teknik hem ticari yönden yoğun, birebir mentorluk desteği, yapay zeka teknolojilerine odaklı teknik eğitim paketinin yanı sıra girişimciliğin ilk yıllarında en çok ihtiyaç duyulacak ürün yönetimi, fikir mülkiyet hakları, girişimciler için muhasebe ve yatırım alma alanlarında eğitimler

Yatırım Alma

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ aracılığıyla girişimcilerin stratejik alanlara yönelik şirketleşme faaliyetlerinin desteklenmesi

Odak Alanları

Bilgisayarlı Görü

Otonom Sistemler

Doğal Dil İşleme

Veri Görselleştirme

Makine Öğrenmesi

Dijital İkiz

Sanal Asistan

Simülasyon ve Modelleme

Havacılık ve Uzay Sistemleri

Katılım Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrencileri,

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler,

aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde başvuru yapabilirler.

Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olması,

Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer alınmaması,

HAVELSAN ve TUSAŞ ile herhangi bir iş akdi içerisinde bulunulmaması.

İş Birlikleri